VÚC Žilina

SC ŽSK závod Turiec – oprava a rekonštrukcia strediska údržby

stredisko Martin – stavebné úpravy prevádzkovej budovy – zateplenie obvodového plášťa, výmena okien, rekonštrukcia hygienických zariadení

 

Rozpočtový náklad 77 359,19 EUR