SDS, s.r.o. Podbiel
 
Prístavba haly a skladových priestorov l

 

Rozpočtový náklad: 750 tis. Sk