Profil spoločnosti

Profil spoločnosti

Minulosť

Stavebná spoločnosť OK-TEAM s.r.o. vznikla v roku 2011 ako právnická osoba. Konatelia spoločnosti pôsobia na slovenskom stavebnom trhu už od roku 1998. Hlavným predmetom činností je uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácií stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov, inžinierska činnosť a služby v oblasti nehnuteľností, obchodná činnosť, reklamná a propagačná činnosť, verejné obstarávanie a ďalšie iné činnosti. Základné imanie spoločnosti je 7 tisíc EUR. Ročný obrat spoločnosti sa pohyboval nad 1,5 mil. EUR.
Počas svojej existencie sme si vybudovali sieť osvedčených dodávateľov a stali sme sa stabilnou stavebnou firmou na slovenskom trhu.
Odborná spôsobilosť pracovníkov firmy umožňuje, že naša spoločnosť ponúka zákazníkovi komplexné služby súvisiace s prípravou, výstavbou a rekonštrukciou objektov.
 

Zabezpečenie požiadaviek zákazníka

K prípravným prácam a pre skladovanie materiálu spoločnosť využíva vlastný hospodársky dvor. Pre zabezpečovanie dodávky stavebných a montážnych materiálov má vytvorené obchodné vzťahy priamo s výrobcami alebo ich dealermi, čo priaznivo ovplyvňuje cenové ponuky spoločnosti. K dispozícii sú vozidlá T 813 S3, JCB 3CX, dodávky a univerzálne dokončovacie stroje.
 

Systém riadenia kvality a licencie

Spoločnosť má zavedený systém riadenia kvality podľa normy STN EN ISO 9001, 14001, OHSAS 18001 a je držiteľom licencie na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov: weber.therm.terranova, weber.therm mínus 7 a weber.therm exclusive.
 

Záver

Disponujeme skúsenými riadiacimi pracovníkmi s príslušnými oprávneniami i zodpovedajúcim množstvom dopravných prostriedkov, mechanizačnej techniky, náradia, malej a strednej mechanizácie, čo podmieňuje kvalitnú a cenovo primeranú realizáciu zazmluvnených prác.
Ponúkame vysokú profesionalitu, schopnosť realizovať požiadavky zákazníkov v dohodnutých termínoch a vysokej kvalite.
 

Podporujeme šport na Orave