Kontakt

Kontakt

Kontaktné údaje

Tel. spojenie:
0911 538 005
Sekretariát: 0911 99 48 99

Mapa

OK-Team s.r.o. Google Mapa

Základné údaje spoločnosti

Obchodný názov:
OK-TEAM s.r.o.
Nová 200/7
028 01 Trstená

Štatutárny zástupca:
Ing. Obtulovič Jozef
Krásna Hôrka 283
027 44 Tvrdošín

IČO:
31 330 631

DIČ:
2020816149

IČ DPH:
SK2020816149

Bankové spojenie:
VÚB a.s., pobočka Trstená

Číslo účtu:
3188774158/0200

IBAN:
SK65 0200 0000 0031 8877 4158

SWIFT:
SUBASKBX

Registrácia:
Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.55458/L