Marián Balún BAPA
 
Lom Krásna Hôrka – zhodnocovanie stavebného odpadu – stavebná časť

 

Rozpočtový náklad: 115,180 tis. EUR