AFRESH a.s., Trstená
 
Odberný objekt a ČS I – Lyžiarsky areál Vitanová/Oravice – Vrchdolinky –
stavebná pripravenosť

 

Rozpočtový náklad: 477 tis. Sk