BSS s.r.o., Nižná
 
Oprava dlažby v pivničných priestoroch BD Tvrdošín

 

Rozpočtový náklad: 4972,19 EUR