Mesto Námestovo
 
Parkoviská a chodníky sídlisko Brehy

 

Rozpočtový náklad: 67,243 tis. EUR