Štátne lesy TANAP, Tatranská Lomnica
 
Rekonštrukcia hájovne – Oravice

 

Rozpočtový náklad: 22,5 tis. EUR