Domov sociálnych služieb, Tvrdošín
 
Rekonštrukcia kuchynsko-jedálenského bloku

 

Rozpočtový náklad: 550 tis. Sk