Mesto Ružomberok
 
Rekonštrukcia MŠ Bystrická cesta, Ružomberok

 

Rozpočtový náklad: 20,034 tis. EUR