Obchodné centrum Marína, Námestovo
 
Rekonštrukcia priestorov OC Marína na food express a dodávka technológie kuchyne

 

Rozpočtový náklad: 136,0 tis. EUR