Jozef Štrbáň, Trstená
 
Rekonštrukcia rodinného domu

 

Rozpočtový náklad: 6,2 mil. Sk