Služby

JUDr. Marta Todeková, Nižná nad Oravou
 
Rekonštrukcia rodinného domu

 

Rozpočtový náklad: 87,000 tis. EUR