Domov sociálnych služieb, Tvrdošín
 
Rekonštrukcia spevnených plôch

 

Rozpočtový náklad: 35,5 tis. EUR