SDS, s.r.o., Podbiel
 
Rekonštrukcia stanice záchrannej služby

 

Rozpočtový náklad: 1,5 mil. Sk