Obec Vitanová
 
Rekonštrukcia, výmena výplňových otvorov a zateplenie obecného úradu

 

Rozpočtový náklad: 503,950 tis. EUR