JUDr. Klinovský Ferdinand, Dolný Kubín
 
Výstavba schodiska a terénne úpravy okolo RD

 

Rozpočtový náklad: 10,23 tis. EUR