Služby

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
 
Stavebné opravy – odbočka Dolná Štubňa

 

Rozpočtový náklad: 3,724 tis. EUR