Akadémia ozbrojených síl, Liptovský Mikuláš
 
Stavebné úpravy sociálnych zariadení na VSB

 

Rozpočtový náklad: 14,889 tis. EUR