Mesto Ružomberok
 
Stavebné úpravy časti priestorov ZŠ pre MŠ Ružomberok – Klačno

 

Rozpočtový náklad: 212,565 tis. EUR