Obec Liptovská Štiavnica

Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice

 

Rozpočtový náklad 39 094,21 EUR