Lesy SR, š.p. Banská Bystrica
 
Účelové zariadenie Lesy SR, š.p. – výmena okien a dverí

 

Rozpočtový náklad: 26,784 tis. EUR