Mesto Ružomberok
 
Výmena okien v kultúrnom dome Biely Potok- Ružomberok

 

Rozpočtový náklad: 9,80 tis. EUR