Adolf Zajonc, Trstená
 
Výstavba rodinného domu – hrubá stavba

 

Rozpočtový náklad: 850 tis. Sk