Roľnícke družstvo Pod Skalkou, Krásna Hôrka
 
Spracovanie mlieka a výroba mliečnych výrobkov, zateplenie AB

 

Rozpočtový náklad: 155,608 tis. EUR